Ste pripravený nahliadnuť na to,
ako sa žije s pľúcnou arteriálnou hypertenziou (PAH)?

next

ÚVOD - VSTÚPTE DO SVETA PAHUMAN®

„PAH- JE TO AKO CESTOVAŤ AUTOM, KTORÉ NEVIE ÍSŤ RÝCHLEJŠIE AKO 10 KM/H" - PACIENT S PAH.

Nie je jednoduché sa zmieriť s diagnostikovanou PAH. Pacient môže zažívať rôzne pocity, ktoré môžu začať šokom a popieraním situácie, pokračovať hnevom, strachom a končiť smútkom. Na druhej strane, môže však pociťovať úľavu, pretože jeho ochorenie dostalo pomenovanie. Stráca sa pocit neistoty a prichádza zistenie, že ochorenie sa dá vhodnou liečbou ovplyvniť.

 

ÚVOD - VSTÚPTE DO SVETA PAHUMAN<sup>®</sup>
O tejto elektronickej knihe

O tejto elektronickej knihe

×
next
POROZUMENIE PAH

POROZUMENIE PAH

„JE TO POCIT, AKO KEĎ KRÁČATE HORE KOPCOM...NO NIEČO VÁS STÁLE ŤAHÁ DOLU." - PACIENT S PAH

Naše telo je úžasné v tom, že dokáže robiť to, čo po ňom požadujeme. Ak bežíme na autobus alebo siahame po telefóne, naše telo v okamihu začne premieňať vdychovaný kyslík a zásoby energie do koordinovaných pohybov bez toho, aby sme tomu museli venovať zvýšenú pozornosť.

Môže to znieť neuveriteľne, no jednoduché denné úkony, ktoré Vy alebo ja považujeme za samozrejmé, môžu pre pacienta s PAH predstavovať rovnako veľkú výzvu ako zdolať vrchol Everestu.

next

ČO JE TO PĽÚCNA ARTERIÁLNA HYPERTENZIA (PAH)?

PAH JE VÁŽNE OCHORENIE POSTIHUJÚCE KRVNÉ CIEVY, KTORÝMI TEČIE KRV ZO SRDCA DO PĽÚC.

Aby sme pochopili čo je PAH, musíme bezpodmienečne najprv vedieť ako funguje srdce.

ČO JE TO PĽÚCNA ARTERIÁLNA HYPERTENZIA (PAH)?
Čo je to PAH? (video)

Čo je to PAH? (video)

×
Úloha srdca

Úloha srdca

×
ČO SA DEJE S PĽÚCNYMI TEPNAMI PRI PAH?

ČO SA DEJE S PĽÚCNYMI TEPNAMI PRI PAH?

×
AKÝ TO MÁ SÚVIS SO SYMPTÓMAMI PAH?

AKÝ TO MÁ SÚVIS SO SYMPTÓMAMI PAH?

×
next
PRÍZNAKY A ZNÁMKY PRÍTOMNOSTI PAH

PRÍZNAKY A ZNÁMKY PRÍTOMNOSTI PAH

PRVÉ PRÍZNAKY SA ZVYKNÚ OBJAVOVAŤ PRI FYZICKEJ ZÁŤAŽI, AKO JE CHÔDZA PO SCHODOCH, BEH, CHÔDZA DO KOPCA ALEBO NOSENIE NÁKUPU.

Pacient s postupujúcou PAH zaznamenáva tieto príznaky častejšie a môžu začať negatívne ovplyvňovať jeho schopnosť vykonávať bežné denné aktivity.

ČASTÉ PRÍZNAKY

ČASTÉ PRÍZNAKY

×
next

ČO SPÔSOBUJE PAH A KTO MÔŽE OCHORIEŤ TOUTO CHOROBOU?

„O VÝVOJI PAH TOHO VIEME VIAC AKO V MINULOSTI. OCHORIEŤ MÔŽE NAOZAJ KTOKOĽVEK."

ČO SPÔSOBUJE PAH A KTO MÔŽE OCHORIEŤ TOUTO CHOROBOU?
AKO ČASTO SA VYSKYTUJE PAH?

AKO ČASTO SA VYSKYTUJE PAH?

×
ČO SPÔSOBUJE PAH?

ČO SPÔSOBUJE PAH?

×
next
TYPY PAH

TYPY PAH

PAH MÁ MNOHO TYPOV. ČASTO BÝVA IDIOPATICKÁ. TO ZNAMENÁ, ŽE NIE JE SPOJENÁ SO ŽIADNOU INOU CHOROBOU. VÝNIMOČNE SA MÔŽE VYSKYTOVAŤ V RODINÁCH.

V niektorých prípadoch sa PAH spája s iným ochorením, ako sú napríklad vrodené srdcové chyby alebo systémové ochorenia spojiva (SCHS). Niektoré príčiny už poznáme, iné je treba ešte odhaliť. Odborník na PAH môže pomôcť pacientovi vysvetliť, o aký typ danej choroby v jeho prípade ide. Možnosti liečby nezávisia na tom, akým typom PAH pacient trpí.

next

DIAGNÓZA A LIEČBA PAH

PAH JE PROGRESÍVNA CHOROBA. RÝCHLOSŤ, AKOU SA ZHORŠUJE, ZÁVISÍ NA JEJ TYPE.

Dôležité je včas stanoviť diagnózu. PAH, ktorá je včas diagnostikovaná má lepšie výsledky. Diagnostikovať PAH nie je jednoduché. Príznaky, ktorými trpí pacient v počiatočných štádiách ochorenia, nie sú špecifické (dýchavičnosť, neistota, slabosť) a môžu byť zamenené s príznakmi častejšie sa vyskytujúcich chorôb ako sú napríklad: astma, chronické obštrukčné ochorenie pľúc (CHOCHP) alebo syndróm spánkového apnoe (SAS - sleep apnoea syndrome).

DIAGNÓZA A LIEČBA PAH
next
PROGRESIA PAH

PROGRESIA PAH

Funkčná trieda je bežný termín, s ktorým sa stretávame v rámci tematiky PAH. Je hlavným kritériom, podľa ktorého sú pacienti s PAH posudzovaní, a podľa ktorého je zvolený liečebný plán.

TRIEDA I.

TRIEDA I.

×
TRIEDA II.

TRIEDA II.

×
TRIEDA III.

TRIEDA III.

×
TRIEDA IV.

TRIEDA IV.

×
next

DIAGNOSTICKÉ METÓDY A VYŠETRENIA PRI PAH

„PAH SA NEDÁ JEDNOZNAČNE DIAGNOSTIKOVAŤ NA ZÁKLADE VÝSLEDKOV IBA JEDNÉHO VYŠETRENIA."

S ohľadom na zložitosť problematiky PAH, je ochorenie obvykle diagnostikované v špecializovaných centrách. Aby sa stanovila diagnóza, je potrebné vykonať viacero testov, ktorých cieľom je vylúčiť možné vyvolávajúce faktory a potvrdiť správnu diagnózu.

DIAGNOSTICKÉ METÓDY A VYŠETRENIA PRI PAH
ELEKTROKARDIOGRAF (EKG)

ELEKTROKARDIOGRAF (EKG)

×
ECHOKARDIOGRAF

ECHOKARDIOGRAF

×
VENTILAČNO-PERFÚZNY SCAN (V/P SCAN)

VENTILAČNO-PERFÚZNY SCAN (V/P SCAN)

×
FUNKČNÉ VYŠETRENIE PĽÚC

FUNKČNÉ VYŠETRENIE PĽÚC

×
PRAVOSTRANNÁ KATETRIZÁCIA

PRAVOSTRANNÁ KATETRIZÁCIA

×
ŠESŤ MINÚTOVÝ TEST CHÔDZE

ŠESŤ MINÚTOVÝ TEST CHÔDZE

×
next
MOŽNOSTI LIEČBY PAH

MOŽNOSTI LIEČBY PAH

JE DÔLEŽITÉ A NEODKLADNÉ S LIEČBOU PAH ZAČAŤ ČO NAJSKÔR.

Liečba PAH podľa odporúčania špecialistov na PAH, môže zabrániť zhoršovaniu ochorenia. Vyliečiť PAH zatiaľ nevieme, no k dispozícií sú liečebné postupy, ktoré môžu pomôcť pacientom žiť s PAH.

ŠPECIFICKÁ LIEČBA PAH

ŠPECIFICKÁ LIEČBA PAH

×
INÁ LIEČBA PAH

INÁ LIEČBA PAH

×
VIAC AKO JEDEN LIEK

VIAC AKO JEDEN LIEK

×
TRANSPLANTÁCIA PĹÚC

TRANSPLANTÁCIA PĹÚC

×
next

BREMENO, KTORÉ SA SPÁJA S PAH

„NIE JE TO DOBRÝ POCIT BYŤ ZÁVISLÝ NA OSTATNÝCH ĽUĎOCH. JE HROZNÉ NEUSTÁLE PROSIŤ OSTATNÝCH O POMOC. CÍTITE SA HROZNE. CÍTITE SA PODRADNE - AKO OBČAN DRUHEJ TRIEDY." - PACIENT S PAH.

PAH je v popredí života týchto pacientov - keď idú nakúpiť do obchodu, vyzdvihnúť deti zo školy, keď idú na kávu s priateľmi, keď plánujú dovolenku alebo budúcnosť.

Medzinárodný dotazníkový prieskum týkajúci sa pacientov a tých, ktorí sa o nich starajú, podporený Janssenom, ukázal, že vplyv PAH na život ich nositeľov presahuje ďaleko za hranice telesných príznakov ochorenia.

BREMENO, KTORÉ SA SPÁJA S PAH
VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO PRIESKUMU

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO PRIESKUMU

×
VYPOČUJTE SI, ČO HOVORIA ODBORNÍCI

VYPOČUJTE SI, ČO HOVORIA ODBORNÍCI

×
next
VPLYV PAH NA PACIENTA

VPLYV PAH NA PACIENTA

„ÚPLNE TO ZMENÍ VÁŠ ŽIVOT - NEDÁ SA TO IGNOROVAŤ." - PACIENT S PAH

PAH má vplyv na mnoho aspektov každodenného života a môže to chvíľu trvať, kým pacient prispôsobí svoj život tomuto ochoreniu. Medzinárodný dotazníkový prieskum ukázal, že skúsenosti pacientov s adaptáciou na život s PAH sú podobné.

DUŠEVNÁ POHODA

DUŠEVNÁ POHODA

×
PRIATELIA A RODINA

PRIATELIA A RODINA

×
DOMOV, PRÁCA A PRÍJEM

DOMOV, PRÁCA A PRÍJEM

×
VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY

VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY

×
next

VPLYV PAH NA ĽUDÍ, KTORÍ SA STARAJÚ O PACIENTOV S PAH

„ŽIŤ S NIEKÝM KTO MÁ PAH, ZNAMENÁ ŽIŤ VO VEĽKEJ NEISTOTE. NIKDY NEVIETE AKO SA BUDE OCHORENIE VYVÍJAŤ." - OPATROVNÍK

PAH ovplyvňuje život veľa spôsobmi, môže to zabrať nejaký čas, kým si človek zvykne na to, žiť s PAH. Medzinárodný dotazníkový prieskum odhalil, že opatrovníci, ktorí sa starajú o pacientov s PAH, majú podobné skúsenosti s adaptáciou na novú životnú situáciu.

VPLYV PAH NA ĽUDÍ, KTORÍ SA STARAJÚ O PACIENTOV S PAH
DUŠEVNÁ POHODA

DUŠEVNÁ POHODA

×
PRIATELIA A RODINA

PRIATELIA A RODINA

×
DOMOV, PRÁCA A PRÍJEM

DOMOV, PRÁCA A PRÍJEM

×
VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY

VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY

×
next
PAH - PRAKTICKÉ TIPY

PAH - PRAKTICKÉ TIPY

KAŽDÝ PACIENT S PAH BUDE PREŽÍVAŤ TÚTO CHOROBU INAK.

Cieľom tejto kapitoly je poskytnúť pacientom s PAH informácie o tom, čo im môže život s PAH priniesť a dať rady, ako sa vyrovnať so svojimi pocitmi, udržať duševnú pohodu a posunúť sa v živote o krok ďalej.

Život s PAH a jej príznakmi má značný citový dopad. Je dôležité vedieť, že nie ste sami. Pocit osamelosti je medzi pacientmi s PAH veľmi častý. Podporu Vám môže poskytnúť Vaša rodina, priatelia, Váš lekár, pacientske združenie alebo iní dôležití ľudia vo Vašom živote.

next

AKO VYSVETLIŤ PAH VAŠEJ RODINE A PRIATEĽOM

AKO VYSVETLIŤ PAH VAŠEJ RODINE A PRIATEĽOM
ZDIEĽAJTE VAŠE MYŠLIENKY A POCITY

ZDIEĽAJTE VAŠE MYŠLIENKY A POCITY

×
HOVORTE O SVOJOM OCHORENÍ

HOVORTE O SVOJOM OCHORENÍ

×
SKÚSTE SI POHOVORIŤ S ĽUĎMI, KTORÍ O PAH NIEČO VEDIA

SKÚSTE SI POHOVORIŤ S ĽUĎMI, KTORÍ O PAH NIEČO VEDIA

×
INŠPIRUJTE SA PRÍBEHMI INÝCH

INŠPIRUJTE SA PRÍBEHMI INÝCH

×
next
STARAJTE SA O SVOJE ZDRAVIE

STARAJTE SA O SVOJE ZDRAVIE

STANOVTE SI CIELE, ROZHODUJTE SA AKTÍVNE

STANOVTE SI CIELE, ROZHODUJTE SA AKTÍVNE

×
ZDRAVÁ STRAVA

ZDRAVÁ STRAVA

×
CVIČENIE A PAH

CVIČENIE A PAH

×
next

ĎALŠIE PODNETY K ÚVAHE

ĎALŠIE PODNETY K ÚVAHE
ÚČASŤ NA PACIENTSKÝCH SKUPINÁCH

ÚČASŤ NA PACIENTSKÝCH SKUPINÁCH

×
ZVLÁDANIE ÚNAVY

ZVLÁDANIE ÚNAVY

×
ZALOŽENIE RODINY

ZALOŽENIE RODINY

×
PRÁCA

PRÁCA

×
VZDELANIE

VZDELANIE

×
SOCIÁLNE SLUŽBY

SOCIÁLNE SLUŽBY

×
CESTOVANIE

CESTOVANIE

×
NIE STE SAMI

NIE STE SAMI

×
next
ZOSTAŇTE SAMI SEBOU

ZOSTAŇTE SAMI SEBOU

Napriek tomu, že Vám bola nedávno stanovená diagnóza PAH alebo s PAH nejakú dobu už žijete, buďte vždy sami sebou. Ak si upravíte život podľa toho ako sa cítite a čo chcete robiť, práve to Vám pomôže mať nad tým všetkým kontrolu.

×